Vortex tube, medium 10cfm

Vortexové trubice menia stlačený vzduch na dva prúdy. Jeden veľmi horúci, druhý veľmi studený. Obsahuje generátor pre riadenie teploty. Štandardne obsahuje aj ventil na reguláciu teploty.

Dostupné na objednávku

Kategórií: Značky: , ,

Popis

Vortexová trubica znižuje teplotu vstupného stlačeného vzduchu až o 50 °C. Znamená to, že na výstupe studeného môžeme jednoducho dosiahnuť od -20 do -30°C a na výstupe teplého vzduchu od 60 do 70°C.

Vortexové generátory
Pomocou vortexových generátorov môžeme riadiť spotrebu stlačeného vzduchu aj výstupníej teploty. Momentálne ponúkame 8 generátorov: 4× “veľkú” frakciu studeného vzduchu (H) a 4× “malú” frakciu studeného vzduchu (L). Princíp fungovania generátorov spočíva v prepúšťaní vzduchu do vortexovej trubice. Čím má generátor menšiu spotrebu vzduchu, tým menej vzduchu sa dostane do komory generátora. Následne je tým ovplyvnený objem vypúšťaného vzduchu. Teda čím má generátor väčšiu spotrebu vzduchu, tým väčší prúd vytvorí – generátory s malou spotrebou budú generovať menší vzduchový prúd. Generátory zároveň ovplyvňujú výstupnú teplotu vortexovej trubice. Čím menší generátor, tým chladnejší vzduch produkuje. Napríklad žltý generátor je schopný vytvoriť najstudenejší prúd vzduchu, ale zároveň tiež najslabší prúd. Výber správneho generátora je veľmi dôležitý, nie len preto že Vám ušetrí finančné prostriedky, ale zároveň bude chladenie účinnejšie.

Ako funguje
Stlačený vzduch vstupuje do komory generátora. To spôsobuje, že stĺpec vzduchu vo vnútri trubice rotuje veľmi vysokou rýchlosťou (až 1 milión otáčok za minútu). Vzduch na kraji stĺpca sa pohybuje veľmi rýchlo, má veľkú energiu a je teplý. Vzduch v strede vzduchového stĺpca sa pohybuje relativne pomaly, má málo energie a je studený. Výstup teplého vzduchu je vyvedený na jednej strane trubice, výstup studeného vzduchu zas na strane druhej. Percento studeného vzduchu vychádzajúceho z vortexovej trubice sa nazýva studená frakcie a je nastaviteľná ventilom.

Použitie

 • Bodové chladenie – studený vzduch z vortexovej trubica sa používa na chladenie prístrojov behom vŕtania, rezania alebo pri pájkovaní.
 • Chladenie ultrasonického zvárania – vortexová  trubica môže chladiť zváraný materiál alebo samotný koniec zváracej hlavy. V oboch prípadoch je odstránený problém s prehrievaním.
 • Chladenie produktov – vortexová trubica môže byť použitá na chladenie komponentov alebo dokončených výrobkov.
 • Chladenie strojov – vortexová trubica môže byť použitá na chladenie špecifických časti stroja ktorých prehrievanie môže ovplyvniť výrobu.
 • Chladenie elektroniky – vortexová trubice môže ochladzovať časti elektroniky, ktoré sa prehrievajú.

Vlastnosti

 • Inovativná konštrukcia – vortexová trubice dokáže zmeniť teplotu stlačeného vzduchu až +/- 50°C
 • Minimum pohyblivých častí – minimálna údržba
 • Jednoduchá inštalácia – má štandardný ¼“ závit, který umožňuje pripojenie k väčšine aktuálnym vzduchovým zariadeniam
 • Nastaviteľnosť – Ponuka generátorov pre vortexové trubice umožňuje vysokú efektivitu  pre rôzne aplikácie
 • Vyrobené z nerezovej ocele – odolné prevedenie vyhovujúce pre väčšinu prevádzok
 • Dostupné v dvoch veľkostiach – malé a stredné vortexové trubice sú vhodné pre celú radu možných použití