VORTEX COOLING RANGE

Rada Vortex Cooling range bola vyvinutá pre efektívne chladenie v mnohých aplikáciách. Základom je vortexová trubica. Pre svoj beh potrebuje výhradne iba stlačený vzduch, ktorý rozdeľuje na dva prúdy: jeden veľmi horúci, druhý veľmi studený. Dokáže vyvinúť chladiaci výkon až 700W a vytvoriť rozdiel teplôt až 50°C. Vortexové trubice sa používajú pre bodové chladenie nástrojov či produktov, chladenie rozvádzačov v bežnom aj výbušnom prostredí, alebo chladenie rôznych technológií. Neobsahujú žiadne krútiace sa časti, preto sa radia do kategórie bezúdržbových zariadení.