AIR EFFICIENCY RANGE

Rada Air Efficiency range bola vyvinutá na redukciu nákladov pomocou efektívneho zníženia spotreby stlačeného vzduchu. K zníženiu spotreby stlačeného vzduchu dochádza vďaka strhávaniu okolitého vzduchu do prúdu stlačeného vzduchu, čo následne minimalizuje potrebu stlačeného vzduchu. V konečnom dôsledku sa zvyšuje účinnosť a znižujú náklady, v niektorých prípadoch o viac ako 70%. Stlačený vzduch sa používa v mnohých aplikáciách, zvyčajne na prepravu, sušenie, alebo čistenie produktov. Vďaka týmto výrobkom dochádza aj k výraznému poklesu hluku.

Trysky
Trysky
Zosilňovače
Zosilňovače
Pištole
Pištole
Trysky High Thrust Jets
Clony
Clony