Všeobecné podmienky používania

Tieto všeobecné podmienky používania sú platné od 1.2.2020

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky sa týkajú používania shop.ppsys.sk – webovej stránky, na ktorej ponúkame na predaj predovšetkým priemyselné komponenty . E-shop zahŕňa akékoľvek časti webovej stránky, jej obsahu, zdrojového a strojového kódu, tak ako sú nami v akomkoľvek čase prevádzkované (ďalej len „e-shop“). E-shop má za cieľ ponúkať užívateľom na predaj priemyselné komponenty od svetových výrobcov. Pre kúpu tovaru prostredníctvom e-shopu platia osobitné Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky, za ktorých si od nás tovar v našej ponuke zakupujete.